torstai 16. tammikuuta 2020

1. hankekokous


 


1.hankekokous: Olching 21.-22.11.2019

Culture and Art: Bridges to Solidarity (CABS) –hankkeen ensimmäinen hankekokous pidettiin hanketta koordinoivan VHS Olchingin järjestämänä Saksassa. Kokoukseen osallistui n. 25 opettajaa kaikista viidestä kumppanimaasta ja Kuopion kansalaisopistoa edustivat rehtori Kirsti Turunen, koulutussuunnittelijat Johanna Jussila ja Marjo Markkanen sekä kuvataiteen opettaja Anna Pohjalainen.
 

Kokouksen aluksi hankekumppanit tutustuivat toisiinsa paritehtävien ja organisaatioesittelyjen kautta. Lisäksi käytiin läpi hankkeen tavoitteet ja hallintoon liittyvät asiat, minkä jälkeen päästiin tekemään ensimmäistä yhteistä taideteosta. Jokaisen maan mukanaan tuomista kukka- ja luontokuvista muodostettiin hankkeen nimi.

 
Kokous jatkui tulevaisuuden suunnittelulla. Työryhmissä pohdittiin erilaisia tapoja, joilla hankkeen teemoja voitaisiin opiskelijoiden kanssa käsitellä. Työryhmien ehdotukset esiteltiin muille ja yhdessä päätettiin, millä tavoin ja minkälaisella aikataululla niitä aletaan työstämään.
 

Työskentelyn lomassa tutustuttiin esimerkkeihin taiteen käytöstä opetuksessa ja tehtiin niihin liittyviä aktiviteetteja. Ryhmän yhteishenkeä ja yhteisten tunteiden merkitystä tuotiin esille ”hedelmäkorilla”, johon kerättiin niitä tunteita, joita hankkeen ensimmäinen tapaaminen, eurooppalainen kulttuuriperintö ja Euroopan Unioniin kuuluminen osallistujissa herättivät. 
 

Hankekokouksen ohjelmaan kuului myös Olchingin kaupungin esittely ja pormestarin tarjoama lounas kaupungintalolla.

 
Hankekokous päättyi opastettuun kierrokseen Münchenissä sekä yhteiseen illanviettoon, jossa suunnattiin katseet seuraavaan tapaamiseemme huhtikuussa 2020 Ruotsissa. 

Hankekokous oli suunniteltu erinomaisesti ja työskentely eteni jouhevasti. Oli upeaa seurata, kuinka nopeasti toisilleen tuntemattomat ihmiset löysivät yhteisen päämäärän ja pystyivät suunnittelemaan konkreettisia askelia sen saavuttamiseksi. Kokouksen tärkeä anti oli myös tutustuminen samoja aineita opettaviin kollegoihin eri maista. Mahdollisuus kommunikoida ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan tuo uusia näkökulmia sekä opettajille että heidän opiskelijoilleen. Kokouksessa suunnitellut tehtävät olivat mielenkiintoisia ja odotammekin innolla, että pääsemme kokeilemaan ja soveltamaan niitä omien opiskelijaryhmiemme kanssa. 


1. hankekokous

  1.hankekokous: Olching 21.-22.11.2019 Culture and Art: Bridges to Solidarity (CABS) –hankkeen ensimmäinen hankekokous pidettii...